Manifest Tilburg Ruimhartig en Gastvrij

Manifest Tilburg Ruimhartig en Gastvrij
Mensen uit Afrika en het Midden-Oosten slaan massaal op de vlucht voor het oorlogsgeweld in eigen regio. Ze zoeken een veilig heenkomen in Europa, en dus ook in Nederland. Recent is de gemeente Tilburg verzocht een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen. Ook als Tilburgse samenleving kunnen wij  hierin een aandeel nemen. Wij als maatschappelijke organisaties nemen het voortouw. We zetten onze eigen kennis, netwerken en diensten in om te zorgen dat vluchtelingen snel hun plekje vinden in onze stad.

De komst van een grote groep mensen tegelijk, in welk deel van de stad dan ook, vraagt veel van de direct omwonenden en de wijk. Daarom wordt ook de wijk en haar bewoners op alle denkbare manieren ondersteund. Een van de manieren waarop dat gebeurt is door het inzetten van een speciale wijkopbouwwerker. Deze gaat met alle wijkbewoners in gesprek om idee├źn en vragen op te halen en te beantwoorden.

Juist nu is het aan Tilburg om gastvrijheid, veerkracht en betrokkenheid te tonen. We zijn krachtig genoeg, mits we er samen voor gaan; bewoners uit de wijk, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, culturele instellingen, sportverenigingen, kennisinstellingen en de gemeente. 

Nu al bieden vele Tilburgers zich aan om hand- en spandiensten te verrichten voor de nieuwe medeburgers. SNV Brabant Centraal, MST mensen in beeld houden, het Rode Kruis, Interreligieus Ontmoetingscentrum het Ronde Tafelhuis, Stichting Petrus Donders Tilburg, PortAgora, Zusters van Liefde, Protestantse Gemeente Tilburg e.o. en ContourdeTwern bundelen de energie om de wijk te ondersteunen en de bewoners van de opvanglocatie(s) te helpen. 

De afgelopen maanden heeft een groot aantal particulieren, organisaties en bedrijven ondersteuning en concrete diensten aan de wijk en vluchtelingen geboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • taallessen basaal Nederlands;
 • activiteiten voor kinderen waarbij spelen en leren van de Nederlandse taal centraal staan;
 • activiteiten voor jongeren zoals sport en spel en creatieve activiteiten met een taalcomponent;
 • activiteiten voor volwassenen;
 • ontmoeting en dialoog binnen de wijk;
 • verstrekking van kleren en huisraad;
 • maatschappelijke begeleiding (maatjes die een individu of gezin helpen wegwijs te worden en contact te hebben met Tilburgers);   
 • taalvaardigheid;
 • vrijetijdsmogelijkheden voor kinderen en volwassenen;
 • deelname aan sport en cultuur;
 • maatschappelijke of werkstages;
 • informatie- en gespreksavonden over de situatie van vluchtelingen hier en in de rest van Europa.

  Dit is een aanvulling op de reguliere begeleiding van COA en SNV Brabant Centraal die gericht is op huisvesting, aanmeld- en verblijfsprocedures.

We doen ook een beroep op de vluchtelingen zelf. Vaak staan zij te popelen om hun talenten in te zetten voor de eigen ontwikkeling en de Tilburgse samenleving. 

Inmiddels hebben diverse ondernemers, organisaties en verenigingen zich verbonden aan dit Tilburgs initiatief van ruimhartigheid en gastvrijheid. Maar die lijst mag wat ons betreft nog veel langer worden. Samen met deze sympathisanten zijn wij van mening  dat wij met wijkbewoners, de vluchtelingen en andere Tilburgers deze crisis kunnen ombuigen in een kans.
 
Namens de gezamenlijke initiatiefnemers,
ContourdeTwern