Wat zijn noodopvanglocaties?

Proces Opvang Locatie (POL)
(Bron: site COA) 

In een POL worden asielzoekers opgevangen die in de eerste fase van de asielprocedure zitten (de Algemene Asielprocedure). De POL’s bevinden zich altijd in de buurt van het kantoor van de Immigratie- en NaturalisatieDienst (IND) waar de aanvraag van de asielzoeker in behandeling is. In een POL is vooral aandacht voor gesprekken tussen asielzoeker en advocaat, voorlichting door Vluchtelingenwerk, voorlichting over het COA en medisch advies.