Nieuwsbrief Januari 2017

De stand van zaken omtrent opvanglocatie Jozefzorg en meer informatie over 'Wij doen mee', een platform over het doen van een subsidie-aanvraag voor kleinschalige (particuliere) initiatieven van en voor vluchtelingen, ongedocumenteerden, asielzoekers en statushouders. Dat en meer vindt u in de nieuwsbrief van Knooppunt Ruimhartig Tilburg!