Loopt u met een goed idee maar heeft u te weinig budget om dit initiatief uit te voeren?

Loopt u met een goed idee maar heeft u te weinig budget om dit initiatief uit te voeren?
Wij doen Mee’ is een platform voor het doen van een subsidieaanvraag voor kleinschalige (particuliere) initiatieven van en voor vluchtelingen, ongedocumenteerden, asielzoekers en statushouders in Nederland. Indien u als particulier, initiatiefgroep, stichting of vereniging een goed initiatief heeft dan kunt u een aanvraag bij hen indienen.
‘Wij doen Mee’ ziet in de maatschappij veel initiatieven van en voor migranten. Deze initiatieven zijn vaak kleinschalig en dynamisch en de realisatie hiervan binnen een kort tijdsbestek is van belang. Helaas ontbreken regelmatig de financiële middelen om direct aan de slag te kunnen gaan. Hiervoor heeft ‘Wij doen Mee’ een oplossing! U kunt een aanvraag bij hen indienen TOT EEN BEDRAG VAN € 2.500 op een maximale totale begroting van € 10.000. Hiervoor zijn natuurlijk een aantal voorwaarden van toepassing.
Bent u benieuwd aan welke voorwaarden u moet voldoen of bent u nieuwsgierig geworden hoe ‘Wij doen Mee’ u kan helpen? Kijkt u dan op de website: www.wijdoenmee.nu