Vragen

Heb je een vraag?
Dan kun je altijd contact met ons opnemen. We zijn blij met alle betrokkenheid en geven graag antwoord op jouw vraag. Natuurlijk kun je ook alvast kijken op de websites van Vluchtelingenwerk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Hier vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen.

Waar kan ik informatie vinden over vluchtelingen op de site van de gemeente Tilburg?
Klik hier voor meer informatie.

Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen van een azc in de wijk?
K
ijk op http://www.omroepbrabant.nl/vluchtelingeninbrabant. Hier vind je informatie over een onderzoek naar de gevolgen van een asielzoekerscentrum in de wijk.

Hoe verloopt de opvang van vluchtelingen?
Lees hier hoe de opvang van nieuw binnengekomen vluchtelingen stap voor stap verloopt.