Wat doen we?

Knooppunt Ruimhartig Tilburg verzamelt alle ideeën en initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven voor vluchtelingen. We brengen hen met vluchtelingen in contact, zodat de ideeën en initiatieven kunnen worden uitgevoerd.

Verbinden voor samenwerking
Daar waar dat kan verbinden we ideeën met mensen die vrijwillig iets willen doen. We brengen organisaties en bedrijven met ideeën met elkaar in contact en met vrijwilligers die mee willen helpen. Op die manier zorgen we ervoor dat samenwerking tussen die mensen en organisaties ontstaat.

Matchen vraag en aanbod
We verzamelen de gegevens van alle Tilburgers die zich aanmelden voor vrijwilligerswerk of andere vormen van hulp aan vluchtelingen. We brengen mensen met mensen en mensen en organisaties en initiatieven in contact.

Samenwerking in de wijk
We werken samen met bewoners die vluchtelingen in hun wijk willen helpen. Ook informeren we wijkbewoners die kritisch zijn over de opvang van vluchtelingen in hun wijk of buurt. We proberen te zorgen voor wederzijds begrip.

Plannen van activiteiten
We maken een activiteitenkalender, zodat niet alle activiteiten en initiatieven op het zelfde moment plaatsvinden.

Informatievoorziening
We informeren vluchtelingen, wijkbewoners en alle andere geïnteresseerden over de mogelijkheden om ergens heen te gaan of aan mee te doen.

Samenwerken met anderen
Om goede taallessen voor vluchtelingen te organiseren, werken we samen  met COA, gemeente, universiteit en vrijwilligersgroepen zoals Stichting Nexus en het Ronde Tafelhuis.

Krachten bundelen
Door met acht organisaties onze krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars kennis en netwerken, geven we vluchtelingen snel een plek in onze stad.

Wat doen mensen en organisaties?


Alle vragen en ideeën vanuit het opvangcentrum en vanuit de wijk worden geinventariseerd. Daarnaast benaderen we organisaties en bedrijven die dit initiatief kunnen ondersteunen. Daarbij valt te denken aan:

  • ontmoeting en dialoog in de wijk;
  • verstrekken van kleren en huisraad;
  • maatschappelijke begeleiding (maatjes die een individu of gezin helpen wegwijs te worden en contact te hebben met Tilburgers);
  • taalvaardigheid;
  • vrijetijdsmogelijkheden voor kinderen en volwassenen; 
  • deelname aan sport en cultuur;
  • maatschappelijke of werkstages;
  • informatie en gespreksavonden over de situatie van vluchtelingen hier en in de rest van Europa.

Dit is een aanvulling op de reguliere begeleiding van COA en SNV Brabant Centraal die gericht is op huisvesting, aanmeld- en verblijfsprocedures.

Beroep op vluchtelingen zelf
We doen ook een beroep op de vluchtelingen zelf. Zij staan te popelen om hun talenten in te zetten voor de Tilburgse samenleving en de eigen ontwikkeling. 

Zelf een goed idee?


Heb jij een goed idee voor het helpen van de vluchtelingen, wil je zelf een initiatief opzetten of ken je bedrijven die met concrete diensten kunnen bijdragen? 

Deel je idee of initiatief met ons
Help mee