Vacatures

Vrijwilligers Spreekuur 

De vrijwilligers die het spreekuur voor hun rekening nemen, staan klaar voor de statushouders tijdens het inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 15:00 uur tot 16:30 uur en op afspraak op maandagochtend. Bij hen kunnen de statushouders terecht met vragen op het gebied van huurzaken, uitkeringszaken, belastingzaken, zorgverzekeringen enz.

Vrijwilliger Begeleiding

 De vrijwilliger Begeleiding speelt met name een rol op het moment dat de statushouder reeds een eigen woning heeft in Goirle. De vrijwilliger gaat 1x per week op zoek bij de statushouder(s) die hij/zij begeleidt. Wat er wordt besproken hangt sterk af van de situatie. Denk hierbij aan:
•beantwoorden van de vragen van de Statushouder, onder andere op administratief gebied.
•samen doornemen van de post
•stimuleren/coachen van de Statushouder om zelf administratie of andere zaken op te pakken en te regelen
•ondersteunen van de Statushouder bij het vergroten van zijn/haar eigen netwerk (bijvoorbeeld door hem/haar in contact te brengen met buurtgenoten en te wijzen op mogelijke activiteiten)
•signaleren van zaken die niet goed (dreigen te) gaan en samen op zoek gaan naar een oplossing
De vrijwilliger Begeleiding speelt voornamelijk een rol op het moment dat de Statushouder reeds enkele maanden in Goirle woont en de belangrijkste voorzieningen zijn opgestart.