Vacatures

1. Stichting voor vluchteling-studenten UAF zoekt mentoren
Iedereen die geïnteresseerd is in andere culturen en zijn/haar netwerk wil delen, kan mentor worden van een vluchtelingstudent. Professionals die ervaring hebben op het gebied van taalverwerving, studieondersteuning en/of arbeidsmarkt(toeleiding) zijn extra hard nodig. Daarnaast is het belangrijk dat mentoren openstaan voor een gelijkwaardig contact en interesse hebben in interculturele uitwisseling. Lijkt het jou interessant om mentor te zijn van een vluchtelingstudent? Lees hier alles wat je moet weten over deze vacature.

Vrijwilligersvacatures in Goirle met statushouders

2. Vrijwilligers Spreekuur

De vrijwilligers die het spreekuur voor hun rekening nemen, staan klaar voor de statushouders tijdens het inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 15:00 uur tot 16:30 uur, donderdag ochtend van 10:00 uur tot 12:00 uur en op afspraak op maandagochtend. Bij hen kunnen de statushouders terecht met vragen op het gebied van huurzaken, uitkeringszaken, belastingzaken, zorgverzekeringen enz.

3. Vrijwillige Tolk
De vrijwillige tolk helpt bij het vertalen tijdens gesprekken tussen de statushouder en de vrijwilligers van de WOS, onder andere tijdens het spreekuur van de WOS. Ook zijn zij waar nodig aanwezig bij gesprekken tussen de Statushouder en andere betrokken organisaties (bijvoorbeeld de gemeente of de woningbouwvereniging). Wij zoeken tolken voor de talen Klassiek Arabisch en of Tigrinya. 

4. Vrijwilliger Begeleiding
De vrijwilliger Begeleiding speelt met name een rol op het moment dat de statushouder reeds een eigen woning heeft in Goirle. De vrijwilliger gaat 1x per week op zoek bij de statushouder(s) die hij/zij begeleidt. Wat er wordt besproken hangt sterk af van de situatie. Denk hierbij aan:
•beantwoorden van de vragen van de Statushouder, onder andere op administratief gebied.
•samen doornemen van de post
•stimuleren/coachen van de Statushouder om zelf administratie of andere zaken op te pakken en te regelen
•ondersteunen van de Statushouder bij het vergroten van zijn/haar eigen netwerk (bijvoorbeeld door hem/haar in contact te brengen met buurtgenoten en te wijzen op mogelijke activiteiten)
•signaleren van zaken die niet goed (dreigen te) gaan en samen op zoek gaan naar een oplossing
De vrijwilliger Begeleiding speelt voornamelijk een rol op het moment dat de Statushouder reeds enkele maanden in Goirle woont en de belangrijkste voorzieningen zijn opgestart. 

5. Vrijwilliger Administratie
Bij de werkzaamheden van de WOS komt ook heel wat papierwerk kijken. Ook is er dus grote behoefte aan vrijwilligers Administratie. Zij zorgen ervoor dat alles achter de schermen blijft lopen, door:
•Het vastleggen en compleet maken van gegevens van de statushouders in het digitale registratiesysteem
•Het voorbereiden van de benodigde papieren formulieren voor de vrijwilliger Intake van de WOS
•Het maken van afspraken met de gemeente en andere organisaties (o.a. de Sociale Dienst, woningbouwvereniging e.d.)
•Het versturen van uitnodigingen aan de Statushouder voor afspraken met WOS en andere organisatie
•Registreren van de afspraken en contacten in een registratiesysteem.